HRR lögmannsþjónusta

Mikil reynsla af málflutningi bæði í héraðsdómi, landsrétti og hæstarétti

Lágmúla 7, 5. hæð

Hulda Rós Rúriksdóttir

Hæstaréttarlögmaður

Menntun

1991 - Lagadeild Háskóla Íslands, cand juris

1995 - Leyfi til málflutnings fyrir héraðsdómstólum

2008 - Leyfi til málflutnings fyrir Hæstarétti

Störf

Fasteignamarkaðurinn

1991 - 1992

Fulltrúi hjá sýslumanninum í Reykjavík

1992 - 2000

Fulltrúi á lögfræðistofu Atla Gíslasonar (LAG)

2000 - 2005

Sjálfstætt starfandi lögmaður með fleiri lögmönnum undir merkjum Borgarlögmanna

2005 - 2008

Annar eigandi Lögmanna Laugavegi 3 ehf.

2008 - 2022

Starfsemi byrjuð að Lágmúla 7, 5. hæð, undir merkjum HRR lögmannsþjónustu ehf.

2022 - núverandi staða

Helstu svið lögfræði

1. Barnaréttur

Forsjármál, barnaverndarmál, lögræðismál vegna barna

2. Erfðaréttur

Skipti dánarbúa bæði með einkaskiptum og við opinber skipti. Mikil reynsla af skiptastjórn

3. Sifjaréttur

Gerð kaupmála og ýmissa samninga.

4. Skiptaréttur

Fjárskipti hjóna við skilnað og fjárskipti við sambúðarslit.

5. Vinnuréttur

Ráðningar og uppsagnir

6. Skaðabótaréttur

Slysamál

7. Samningaréttur

Samningagerð

8. Lögfræðissvipting

Lögræði

9. Stjórnsýsluréttur

Kærur innan stjórnsýslunnar – samskipti borgara og stjórnvalda

Persónuverndarstefna

1. HRR lögmannsþjónusta ehf. starfar í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 90/2018, sbr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/679.

2. Lögð er áhersla á að tryggja trúnað, áreiðanleika og örugga meðferð persónuupplýsinga þeirra skjólstæðinga sem unnið er fyrir, sbr. ákvæði laga um lögmenn nr. 77/1998.

3. Í upphafi vinnu fyrir einstaklinga / lögaðila er aflað umboðs til að koma fram fyrir hönd viðkomandi. Eingöngu er aflað upplýsinga vegna einstaklings / lögaðila, sem nauðsynlegar eru til að ná markmiðum þeirrar vinnu sem óskað er eftir í hverju tilviki.

4. Þegar starfi lýkur vegna verkefna er þau gögn sem aflað hefur verið vegna þess, afhent skjólstæðingi en þeim fargað óski viðkomandi ekki eftir að fá gögn.